CôngKTS

Trụ sở BIDV Quận 4

Chủ đầu tư

Ngân hàng BIDV

Thời gian

2016

Địa điểm

Tp Hồ Chí Minh

  • Chủ đầu tư : Ngân hàng BIDV
  • Thời gian : 2016
  • Địa điểm : Tp Hồ Chí Minh