CôngKTS

Tòa văn phòng BIDV

Chủ đầu tư

BIDV

Thời gian

2016

Địa điểm

Quận 4, HCM

SHARE PROJECT
  • Chủ đầu tư : BIDV
  • Thời gian : 2016
  • Địa điểm : Quận 4, HCM