CôngKTS

Nhà phố anh Hảo

Chủ đầu tư

Anh Hảo

Thời gian

2016

Địa điểm

Quận 8, HCM

SHARE PROJECT
  • Chủ đầu tư : Anh Hảo
  • Thời gian : 2016
  • Địa điểm : Quận 8, HCM