CôngKTS
Khu nghỉ dưỡng Tropical Ocean Villa, Hàm Thuận Nam

Khu nghỉ dưỡng Tropical Ocean Villa

  • Chủ đầu tư : CTCP Du lịch Nhà Bè, Bình Thuận
  • Thời gian : 2015
  • Địa điểm : Bình Thuận
Chủ đầu tư

CTCP Du lịch Nhà Bè, Bình Thuận

Thời gian

2015

Địa điểm

Bình Thuận