CôngKTS

Khách sạn Boutique

Chủ đầu tư

Trần Thái Group

Thời gian

2016

Địa điểm

Phú Quốc

SHARE PROJECT
  • Chủ đầu tư : Trần Thái Group
  • Thời gian : 2016
  • Địa điểm : Phú Quốc