CôngKTS
Chung cư Saigonhomes căn A, A1

Chung cư Saigonhomes căn A, A1

  • Chủ đầu tư : Nhà đẹp Sài Gòn
  • Thời gian : 2017
  • Địa điểm : Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư

Nhà đẹp Sài Gòn

Thời gian

2017

Địa điểm

Tp Hồ Chí Minh