CôngKTS

Chung cư F-home, Tiền sảnh

  • Chủ đầu tư : Danafood
  • Thời gian : 2015
  • Địa điểm : Đà Nẵng
Chủ đầu tư

Danafood

Thời gian

2015

Địa điểm

Đà Nẵng