CôngKTS

Căn hộ Mẫu 4 Chung cư F-Home

Chủ đầu tư

Danafood

Thời gian

2016

Địa điểm

Đà Nẵng

SHARE PROJECT
  • Chủ đầu tư : Danafood
  • Thời gian : 2016
  • Địa điểm : Đà Nẵng